Antun Barac

Od svih istina najdublje su i najbrojnije istine srca.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate