Franjo Tuđman

Što se svijet civilizacijski više integrira, to se nacionalno politički sve više invidualizira.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate