Dale Carnegie

Ako nemate pravo, priznajte to glasno i bez oklijevanja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate