Menandar

Pravda je dijete vremena.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate