Abraham Lincoln

Pravo na kritiziranje ima onaj tko je spreman pomoći.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate