Dale Matthews

Religija koristi zdravlju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate