Charles de Gaulle

Slava dolazi samo onima koji su o njoj uvijek sanjali.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate