Josip Juraj Strossmayer

Moguće je da će narodi teološka pitanja mimoići jer ih ne razumiju, a važnost njihovu ne dokučuju: ali premda su nemarni glede načela, nisu to glede čina.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate