Konfucije

Onaj koji daje savjet glupanu sličan je onom koji kuha jelo u razbijenoj posudi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate