Gustave Flaubert

Što znači biti slavan? Postići da se govori mnogo gluposti na vaš račun.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate