Jean de la Fontaine

Laskavci žive o trošku onih koji ih slušaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate