Juraj Križanić

Svima i svakome mora biti uvijek prva i posljednja svrha sveopće dobro.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate