Shan Sa

Samilost je svojstvo snažna duha.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate