Jovan Dučić

Čovjek koji nije hrabar ne može biti ni pošten, jer za poštenje su potrebne žrtve kakve kukavica ne umije da podnese, a potrebna je i velikodušnost koju on ne može razumijeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate