R. H. Delaney

Ljubav gradi mostove gdje ih nema.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate