Denis Leary

Čitajte knjige i učite jer znanje pruža najveću slobodu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate