William Arthur Ward

Pesimist se žali na vjetar – optimist očekuje da se vjetar promijeni – realist se prilagođava uvjetima na moru.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate