Rabindranath Tagore

Trn je moguće izvaditi jedino ako znaš gdje je.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate