Gaius Suetonius Tranquillus Svetonije

Žuri, ali polako.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate