Janifer Aniston

U životu nema žaljenja, samo pouka.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate