Publius Terentius Afer Terence

Čovjek sam i ništa ljudsko nije mi strano.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate