Gavin Rossdale

Što više razmišljam o svijetu, više razumijem sebe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate