George Bernard Shaw

Život je plamen koji uvijek gori, ali se opet ponovo zapali svaki put kad se dijete rodi.