Aristotel

Nada je san budnih.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate