Stephen King

Ljepota vjerske manije je u tome što može sve objasniti. Kad jednom prihvatite Boga (ili Sotonu) kao stvoritelja svega smrtnog, ništa više nije prepušteno slučaju. Svaku logiku možete baciti kroz pozor.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate