Arthur Schopenhauer

Mi možemo ostvariti sve što hoćemo, ali ne možemo htjeti sve što možemo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate