Tao Te Ching

Pošten sam prema poštenima, pošten sam i prema nepoštenima. Tako se dolazi do poštenja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate