Sokrat

Nije moguće da dobar čovjek, niti u životu, niti poslije smrti, pretrpi ikakvo zlo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate