William Parell

Dvije su vrste neuspješnih ljudi: jedni rade u korist vlastite štete, a drugi na štetu vlastite koristi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate