André Maurois

Za formiranje ukusa i suda ništa nije pogodnije od prepisivanja najboljih pasusa ili bilježenja dubokih misli.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate