Kae Káos

Čovjek suviše sklon govorenju, makoliko bio mudar, ubraja se u budale.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate