Anselmo

Ne težim tome da razumijem kako bih mogao vjerovati, već vjerujem kako bih mogao razumjeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate