Konfucije

Bit znanja je da ako ga posjedujete, primijenite ga; ako ne, priznajte svoje neznanje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate