George Bernard Shaw

Opasno je biti iskren, ako uz to nisi i glup.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate