Eugene Delacroix

Umjetnici koji traže savršenstvo u svemu su oni koji ga ne mogu postići u ničemu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate