Homer

Savjet je sveta stvar.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate