William Shakespeare

Slava je poput krugova na vodi – snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate