Makarije Egipatski

Nikome nemoj nanositi zlo i nemoj nikoga suditi. To čuvaj i spasit ćeš se.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate