Hilos

Kada te prijatelji pozivaju na ručak – možeš i kasniti, ali kada si u nevolji – požuri.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate