Francesco Petrarca

Ne biti ni siromašan ni u obilju, ni iznad ni ispod drugih, eto moje granice.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate