Charles Baudelaire

Najpodliji trik koji je vrag izveo bio je kad je uvjerio svijet da ne postoji.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate