Abraham Lincoln

Ujed se ne liječi ubijanjem psa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate