Thomas Stearns Eliot

I tako je svaki pokušaj novi početak.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate