Sun Tzu

Snažan je onaj tko nagna neprijatelja da reagira na nj; slab je onaj tko mora reagirati na neprijatelja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate