Francois Marie Arouet de Voltaire

Sve strasti sa starošću se gase, ali samoljublje nikada.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate