Charles de Foucauld

Evanđelje se ne razumije ako se samo čita; ono se razumije samo ako se čini.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate