Pindar

Treba znati postaviti granice vlastitoj ambiciji, ludost je željeti ono što se ne može imati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate