Sv. Ignacije Loyolski

Veoma je korisno za napredak ako imaš prijatelja koji te smije upozoriti na tvoje pogreške.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate