Aristotel

Za grad je bolje da njime vlada dobar čovjek nego dobri zakoni.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate