Sokrat

Jedina prava mudrost je znati da ne znate ništa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate